eBankNet
Logo
WAŻNY KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ E-BANK ZMIANA SPOSOBU LOGOWANIA OD 10.09.2019 roku

Z dniem 10 września 2019 roku w bankowości internetowej E-BANK wprowadzone zostaje tzw. silne uwierzytelnienie Użytkownika, polegające na:
I. Dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości Użytkownika, przed zalogowaniem do sytemu: Pierwszy etap – jak dotychczas należy wpisać Login i Hasło
Drugi etap – nowy element należy potwierdzić swoją tożsamość, zgodnie z przyjętym sposobem autoryzacji, wskazanym w Karcie uprawnień do bankowości internetowej E-BANK: Bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Hasłem SMS
II. Konieczności użycia do autoryzacji transakcji Bezpiecznego podpisu elektronicznego lub przekazanego przez Bank Hasła SMS. Powyższe zmiany są wynikiem obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1075). Ich celem jest zwiększenie ochrony danych osobowych oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych.
W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pod numerami: 14 68 62 010 lub 14 66 58 717, bądź z Placówkami Centrala BS w Brzesku, O/Dębno, O/Gnojnik

Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj